Application Privacy Policy

Personal information
This application does not collect and distribute any personally identifiable personal information of any person. The services that this practitioner works with do not acquire, hide, use or reveal any personal information.
Technical data
This application does not send any technical information. Application Hosts are responsible for their own responsibilities.
Statistical Information
This application does not send any statistical information. Application Hosts are responsible for their own responsibilities.
Third Party
The application does not share with any third party.
Report Breakthroughs and More Information
If you wish to report any violation of this security policy or want to know more about the application, please contact us using the contact information below.
Contact information
METE SUNSULI
Address: Yenimahalle / ANKARA
Tel: +90 (505) 229 67 21

 

Uygulama Gizlilik Politikası

Kişisel Bilgi
Bu uygulama, herhangi bir kişinin tanımlanabilen hiçbir kişisel bilgisini toplamamakta ve dağıtmamaktadır. Bu uygulamanın birlikte çalıştığı servisler de hiçbir kişisel bilgiyi ele geçirmemekte, saklamamakta, kullanmamakta ve ifşa etmemektedir.
Teknik Bilgi
Bu uygulama hiçbir teknik bilgi göndermemektedir. Uygulama barındırıcıların bu konudaki sorumluluğu kendilerine aittir.
Istatistiksel Bilgi
Bu uygulama hiçbir istatistiksel bilgi göndermemektedir. Uygulama barındırıcıların bu konudaki sorumluluğu kendilerine aittir.
Üçüncü Taraf
Uygulama herhangi bir üçüncü tarafla paylaşım yapmamaktadır.
Rapor Ihlalleri ve Daha Fazla bilgi
Eğer bu güvenlik politikası ile ilgili herhangi bir ihlali bildirmek veya uygulama hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle irtibata geçiniz.
İletişim Bilgileri
METE SUNSULI
Adres :Yenimahalle / ANKARA
Tel: +90 (505) 229 67 21